Voľná aktivita Folklór

Aktivity behom školského roka 2016/2017 -

      V školskom roku 2016/2017 do folklóra bolo zapojených asi 50 žiakov od prvého po siedmy ročník. Pracovali sme s dvoma skupinami: mladšou (1. – 4. ročník) a staršou (žiaci 5. – 7. ročník).
       Tohoto roku spracovali sme: slovenské ľudové piesne, tance a detské hry. Stretávali sme sa raz týždene a pred vystúpeniami aj častejšie. Spolupracovali sme so školským orchestrom, ktorý nás sprevádzal na vystúpeniach. Vedúci orchestra je dr. Juraj Súdi. 

       Mali sme nasledovné vystúpenia:

Program venovaný starým rodičom – Slnečná jeseň života, vystúpili obe skupiny; 
Otváranie výstavy Etno sekcie z príležitosti Dňa žien (05.03.2017.);
Školský program venovaný Dňu žien (06.03.2017.);
Krojová zábava v Laliti (22.04.2017.)
Obecná prehliadka folklóru v Selenči (08.05.2017.) vystúpili aj staršia aj mladšia skupina. Obe skupiny postúpili na zónovú prehliadku folklóra.; 
Zónová prehliadka folklóra v Kule  (13.05.2017.);
Uhostili sme DFS „Pramienok“ z Liptovského Mikuláša zo Slovenskej Republiky od 09.06. dо 12.06.2017.
09.06.2017. o 12.30 bol kultúrno umelecký program v Dome kultúry v Selenči, ktorý spoločne realizovali DFS Pramienok zo Selenče a DFS Pramienok z Liptovského Mikuláša 
09.06.2017. účasť na Veľkom detskom koncerte folklóru „Zaigrajmo zajedno“, ktorý prebiehal v Báči, vystúpila staršia skupina s detskou svadbou; 
DFF „Zlatá brána“ v Kysáči (25.06.2017.), vystúpila aj mladšia aj staršia skupina; 
Oslavy Dňa Selenče (02.07.2017.) 
(21.07. – 23.07. 2017.) účasť na medzinárodnom detskom folklórnom festivale Fiľakovo na Slovensku;
Účasť na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci – vystúpenie na trhoch a vystúpenie v reštaurácii Aróma na programe, ktorý organizoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov z príležitosti vyhodnotenia foto konkurzu. 

 

                                                                      Umelecké vedúce:  

Nataša Klinovská a Mariana Častvanová