Vrstovnícka edukácia o prevencii násilia

Dňa 30. novembra 2017 roku na základnej škole „Vuk Karadžić“ v Báči bola realizovaná dielňa v rámci projektu Vrstovnícka edukácia o prevencii násilia, ktorý financoval Pokrajinový sekretariát pre šport a mládež. Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy, edukovali svojích vrstovníkov cez zaujímavú prezentáciu, Forum teater a interaktívnu dielňu. V realizácii učinkovali nasledovní žiaci: Martin Malina, Richard Kočonda, Pavel Pavlini, Sára Gašparovská, Manuela Stjepanovićová, Marína Sabová a Karmena Kováčová. Žiakov pripravili učiteĺka Anna Petrášová, Anna Čapandová, Marija Šimudvarcová a psychologička Kristína Ďurčianská. S realizáciou sú spokojní ako žiaci báčskej školy, tak i naší žiaci. V druhom polročí navštívime základnú školu „Aleksa Šantić“ vo Vajskej.

Správu napísali:  Anna Petrášová a Kristína Ďurčianská