Vystava žiackých prac na vianoce

Pred, počas a posle Vianoc na Rím.katolíckej fare v Selenči bola održaná výstava žiackych výkresov na tému Vianoce.Účinkovali žiaci vyšších ročníkov a organizátorom bol Miško Bolf,prof.výtvarnej kultúry v spolupráci s katolíckou farou a pána farárom Sinišom Tumbas Loketićom.Touto príležitosťou sa poďakúvame pána farárovi a cirkevnej rade.

Správu podal Miško Bolf