XI. žiacky seminár v Báčskom Petrovci

Dňa 2. novembra sa žiaci našej základnej školy zúčastnili na XI. žiackom seminári v Báčskom Petrovci. Téma semináru bola Komiks – podpora vyučovania a kreativity žiakov. Po privítaní žiaci boli rozdelení do skupín. Každá skupina mala vytvoriť komiks na základe ľudovej povesti, ktorú si skupina zvolila. Po úspešnej práci nasledoval obed. Nechýbala ani obchádzka gymnázia a galérie Zuzky Medveďovej. Navštívili sme aj Spolok petrovských žien. Po návrate do školy nasledovali hry a zábava. Všetci sme boli odmenení ďakovným listom a darčekom. Na seminári sa zúčastnili žiačky ôsmeho ročníka Margareta Kaňová, Stefania Kaňová a Monika Trusinová v sprievode profesorky slovenčiny Edity Povolnej Kmeťkovej.

 

Monika Trusinová 8.b