Začiatok nového školského roka 2017/2018

Začiatok nového školského roka 2017/2018 na Základnej škole Jána Kollára v Selenči prebiehal v sviatočnej a veselej atmosfére. Ako je to už tradíciou v tejto škole priliehavým programom boli najsamprv privítaní najmladší žiaci – prváci, pričom boli tieto sviatočné chvíle spestrené aj darčekmi, školskými taškami a školskými potrebami pre všetkých žiakov nižších ročníkov, ktoré im udelil predseda obce Báč Dragan Stašević. Okrem toho, prváci sa tešili aj ďalším darom, ktoré aj v tomto školského roku dostali z Matice slovenskej v Srbsku.

Vladislava Havranová