Zaznamenávanie Medzinárodného dňa žien

Žiaci základnej školy  Jána Kollára spolu so svojimi prednášateľmi ku  Dňu žien každoročne pripravujú kultúrno-umelecký program. Tak bolo aj tohto roku. V nedeľu  04.03.2018 t.r. v Dome kultúry bol uskutočnený  príležitostný program venovaný ženám.

Veselo a rušno bolo počas  celého  programu. V programe účinkovali žiaci nižších a vyšších ročníkov, ako aj školský orchester, zbor  a folklórna voľná aktivita.

 Náladu spestrili aj škôlkari, ktorí sa nám predstavili svojimi tancami, piesňami a recitáciami.