Zber starého papiera

V rámci Detského týždňa 3.10.2018 sa uskutočnila akcia zberu starého papieru. Žiaci všetkých ročníkov našej školy sa zúčastnili v tejto akcii, ktorá bola súťažného rázu, čo bol aj dodatočný motív, aby žiaci priniesli čo viacej papieru.

Úhrne priniesli 6488,6 kg.

Nižšie ročníky priniesli 2169,8 kg, z ktorého najviacej žiaci 4.a triedy úhrnne 587,2 kg. 

Vyššie ročníky priniesli 4318,8 kg, z ktorého najviacej žiaci 6.b triedy 751,6 kg. 

Po predaji papieru sa rozhodne o odmenách.

 

 

Marína Melichová