Zber starého papieru

V sobotu 17.09.2016 v našej škole bola organizovaná ekologická akcia zberu starého papiera. Cieľ akcie bol zväčšiť ekologické povedomie žiakov a zdôrazniť potrebu pre recyklovanie, ako aj promócia prace v tímoch. So žiadosťou, aby žiaci nazbierali čo viacej starého papiera a aby boli čo motivovanejší, dohodnuté bolo, že trieda ktorá nazbierala najviac papiera, bude odmenená. Žiaci sa pousilovali a zozbierané je 3250kg papiera. Najviac starého papiera nazbierala trieda 8.a s tím že žiaci 8.a. (526 kg).

Akcia bola úspešná a v nasledovnom období budú organizovane podobné akcie, aby sa v našej škole takto rozvíjalo a zachovávalo ekologické povedomie žiakov.