Žiaci ako edukátori

Tím pre ochranu detí od násilia v spolupráci s projekčným tímom, ktoré úspešne fungujú na našej škole napísali projekt pod názvom ,,VRŠNJAČKA EDUKACIJA O PREVENCIJI NASILJA". Tento projekt nám finančne schválil Pokrajinový sekretariát pre šport a mládež. V rámci projektu sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy ospôsobili a stali edukátormi a prednášateľmi ostatným žiakom našej školy a škôl v Báči a vo Vajskej. Projekt realizujú nasledovní žiaci: Karmena Kováčová, Marína Sabová a Manuela Stjepanovićová – žiačky ôsmeho ročníka a Sára Gašparovská, Richard Kočonda, Magdaléna Kaňová, Martin Malina a Pavel Pavlíni – žiaci siedmeho ročníka. Prednášky a dielne v rámci tohto projektu sa organizujú pre žiakov vyšších ročníkov. Do projektu je zapojený aj Fórum teáter. Realizáciu projektu majú na starosti profesorky Anna Petrášová, Anna Čapandová, Marija Šimudvarac, profesor Dušan Valent a psychologička Kristína Ďurčianská. Prvá v rámci štyroch naplánovaných edukácií bola realizovaná 31.10.2017 na našej škole. Druhá edukácia je naplánovaná koncom novembra v ZŠ Vuk Karadžić v Báči. Vo februári a marci roku 2018 sa zrealizujú ešte dve edukácie, v Selenči a vo Vajskej. Cieľom tohto projektu je aby sme sa naučili čo je to násilie, ako sa máme od neho ochrániť a ako máme pomôcť tomu, kto trpí ale aj samému násilníkovi. To pre nás mnoho znamená, najmä nám ôsmakom, ktorí o chvíľu opustíme naše základné školy a pôjdeme ďalej na stredné školy do väčších miest a medzi neznámych ľudí.                                                           

Manuela Stjepanovićová 8.b