ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА 3. и 4. РАЗРЕД - поновљен конкурс