ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКА ДОБАРА – УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈАН КОЛАР“ ИЗ СЕЛЕНЧЕ У ПЕРИОДУ AПРИЛ – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ.