Folklórna voľná aktivita

DFS PRAMIENOK

Súbor pestuje slovenské ľudové tance, detské hry a zvyky, piesne, ako aj vojvodinské a srbské tance.
Vystupuje na školských programoch, pri KUS, na oslavách v osade a v okolitých osadách.
Detský folklórny súbor Pramienok je založeny roku 1993 na Základnej škole Jána Kollára v Selenči skrze účasť na Detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči.
Prvými vedúcimi súboru boli učiteľka Anna Pecníková a vychovávateľka Anna Burčiarová.
Od roku 1994 súbor viedli PaeDr. Svetlana Zolňanová a Anna Burčiarová.
Profesorka Anna Turčanová spolupracuje s vedúcimi súboru od 1996 roku.
Roku 1998 vedúcimi súboru boli profesorky A.Turčanová a Nataša Klinovská.
Od roku 2005 vedúcimi detského folklórneho súboru sú Nataša Klinovská a Ivana Horvátová. O úspešnosti ich práce svedčia početné diplomy a pochválenia. Úspešne vystupujú tak doma ako aj v záhraniči (Slovensko, Estónsko, Grécko).