45. годиште смотре Халупково Брезно

45. Смотра уметничког стваралаштва учитеља „Халупково Брезно“ одржавала ce од 11. до 13. октобра 2013. годне у Брезну у Словачкој Републици. Овогодишња смотра, на којој се вредновао допринос свих учитеља како у Словачкој, тако и Словака који живе у иностранству, била је посвећена Dr. h.c.prof.PhDr. Људовиту Петранском, DrSc., високошколском педагогу, теоретичару ликовне уметности и публицисти. Професор музичке културе PaedDr. Јурај Суђи је на предлог НРСНМ у Србији учествовао на овој манифестацији и освојио Zlaté pásmo у категорији музичко- композиторског стваралаштва. Организациони одбор му је уручио диплому и Награду министра школства, науке, истраживања и спорта СР Душана Чапловича за заштиту, ширење и развој словачке културе у иностранству. Награду је добио за богато ауторско стваралаштво у области композиција за децу и песама разноврсног карактера.