Korektívna gymnastika

Do tejto voľnej aktivity je zapojení žiaci nižších ročníkov. Hodiny korektívnej gymnastiky vedie učiteľka Tatiana Ragová.
Korektívna gymnastika prebieha raz v priebehu týždňa, v trvaní školskej hodiny.
Bežne sa na hodinách preberá komplex cvičieb a hry, ktorými sa vplýva na pravidelný rast a rozvoj detského organizmu a na odstránenie zlého držania tela u detí. Tiež sa chce povbudiť deti k pohybu a budovať u nich zdravý životný štýl od útleho veku.
Táto voľná aktivita spolupracuje s Detským zväzom našej školy a v Týždni dieťaťa organizuje športový deň - súťaženie v štafetových hrách prípadne hry bez hraníc. Členovia tejto sekcie účinkovali aj v mnohých iných aktivitách:
- v máji 2010 sme sa zúčastnili Hier bez hraníc v Padine a obsadili sme 2. miesto,
- v októbri 2010 sme účinkovali v humanitnej akcii “Zachovajme zdravý detský úsmev vedľa zdravých rodičov“ v Novom Sade.V rámci tejto akcie bol zorganizovaný športový deň - prebiehalo súťaženie vo futbale (chlapci) a súťaženie vo vybíjanej (dievčatá). Zúčastnili sa tri školy: domáci ZŠ „Dušan Radović“ Nový Sad, ZŠ „I. Kovač Đula“ Stara Moravica a naša škola. Cieľom akcie bolo promovať zdravý spôsob života, priateliť sa, športovať a rozdeliť edukatívne brošúry.