Јавне набавке

Dokument:: 

ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ „Јан Колар“ Селенча

ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ „Јан Колар“ Селенча
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка радова мале вредности -ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ „Јан Колар“ Селенча БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 04/2017