Oсновни подаци

МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

Школски простор обухвата затворену површину ( школски објекат ) од 2.311 м2 . У оквиру школског објекта налази се подрум од 227 м 2 за смештај огрева и котларнице. Као пратећи објекти су магацин од 50 м2 у кругу школе. Отворени део школског простора износи 5.900 м2 од чега је 1.200 м2 асфалтирано ( двориште и спортски терени ) а остало су травнати терени и школски парк. Oд новембра 2007. године је na делу површине саграђена зграда за потребе предшколске установе „Колибри“ из Бача коју похађају деца из Селенче, a oд 2013. године је у школском дворишту изграђена спортска хала. Више

ОПРЕМЉЕНОСТ ЗГРАДЕ

Захваљујући континуираном одржавању и сталним поправкама школска опрема и намештај су у задовољавајућем стању, иако би још неке клупе требало заменити. Школа има запосленог мајстора. Наведени радник је задужен и за одржавање објекта школе, њене опреме и инсталације. За потребе поправки и израде делова намештаја и осталих средстава том раднику на располагању стоји радионица.Више

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

УПРАВА ШКОЛЕ ДИРЕКТОР ШКОЛЕ: Катарина Врабчењак, проф. од 01.08.2014. од 28.05.2014. до 31.07.2014. в.д. директор школе Катарина Врабчењак, проф. до 27.05.2014. директор школе Паед.Др Светлана Золњан ПСИХОЛГ ШКОЛЕ: Кристина Шустер СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: Марија Шипка ПРАВНИК ШКОЛЕ: Ана Кеслер НАСТАВНО ОСОБЉЕ

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

У школској 2013./2014. години стање ученика по одељењима је следеће : НИЖИ РАЗРЕДИ 1. 1.а……………………….17 ученика (3 ученика ИОП1 и 1 ученик ИОП2) 2. 1.б……………………….14 ученика (1 ученика ИОП1 и 2 ученика ИОП2) 3. 2.а……………………….14 ученика (2 ученика ИОП1) 4. 2.б……………………… 14 ученика (1 ученик ИОП1) 5. 3.а……………………….18 ученика (2 ученика ИОП1 и 2 ученика ИОП2) 6. 3.б……………………….18 ученика (1 ученик ИОП1 и 2 ученика ИОП2) 7. 4.а……………………….17 ученика 8. 4.б……………………….18 ученика (1 ученик ИОП2) СВЕГА : 130 ученика ВИШИ РАЗРЕДИ 1. 5.а……………………….16 ученика (1 ученик ИОП1 и 3 ученика ИОП2) 2. 5.б……………………….15 ученика (2 ученика ИОП1 и 1 ученик ИОП2) 3. 6.а……………………….12 ученика 4. 6.б……………………….12 ученика (2 ученика ИОП2) 5. 7.а……………………….13 ученика (1 ученик ИОП2) 6. 7.б……………………….11 ученика (1ученик ИОП1 и 1 ученик ИОП2) 7. 8.а……………………….15 ученика (2 ученика ИОП2) 8. 8.б……………………….14 ученика (за 1 ученика се планира израда обогаћеног ИОП3) СВЕГА : 108 ученика Укупно у редовној настави: 238 ученика. Специјално одељење: укупно 7 ученика. - виши разреди- 6. разред: 3 ученикa, 7. разред: 3 ученика и 8. разред 1 ученик. Школа има укупно 245 ученика. Школа има укупно 245 ученика, 16 редовних одељења, 1 специјално одељење 1 групу продуженог боравка коју похађа 38 ученика 1. и 2. разреда.

ПЛАН РАДА ПО СМЕНАМА