Ученици осмог разреда: дипломе наставничког већа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Вукове дипломе и Ђак генерације

У школској 2013./2014. години ученици осмог разреда су добили многе похвале, дипломе и постигли изузетне резултате на такмичењима. 1. Денис Малина је добио диплому наставничког већа за предмет музичка култура 2. Тијана Боћански је добила дипломе наставничког већа за предмете музичка култура и физичко васпитање 3. Јасна Предојевић је добила диплому наставничког већа за предмет музичка култура 4. Јана Ђурик је добила диплому наставничког већа за предмет музичка култура 5. Стефан Раго је добио диплому наставничког већа за предмет физичко васпитање 6. Дијана Боћански је добила дипломе наставничког већа за предмете музичка култура и физичко васпитање 7. Велибор Јеротић је добио уверење за одличан успех и примерно владање 8. Владимир Газафи је добио уверење за одличан успех и примерно владање и диплому наставничког већа за предмет биологија 9. Маргарет Сабо је добила уверење за одличан успех и примерно владање и дипломе наставничког већа за предмете енглески језик и музичка култура 10. Ивона Каша је добила уверење за одличан успех и примерно владање и дипломе наставничког већа за предмете историја и музичка култура 11. Ирена Алекси је добила уверење за одличан успех и примерно владање, посебну диплому за предмет ликовна култура, диплому наставничког већа за предмет музичка култура 12. Михаела Ана Полиак је добила уверење за одличан успех и примерно владање и дипломе наставничког већа за предмете музичка култура, биологија и физичко васпитање 13. Игор Жјак је добио уверење за одличан успех и примерно владање, посебну диплому за предмет српски као нематерњи језик и диплому наставничког већа за предмет историја 14. Вероника Шошкић је добила уверење за одличан успех и примерно владање, посебну диплому за предмет техничко и информа6тичко образовање, дипломе наставничког већа за предмете историја и словачки језик 15. Кристина Ковач је добила уверење за одличан успех и примерно владање, дипломе наставничког већа за предмете физика, словачки језик, музичка култура и католички веронаук 16. Мартин Швец је носилац Вукове дипломе, добио је уверење за одличан успех и примерно владање, посебну диплому за предмет словачки језик и дипломе наставничког већа за предмете енглески језик и музичка култура 17. Паулина Частван је добила уверење за одличан успех и примерно владање, посебне дипломе за предмете биологија и хемија, дипломе наставничког већа за предмете физика, словачки језик, ликовна култура и евангеличко - лутерански веронаук словачке евангеличке цркве а.б. 18. Анка Киш је добила уверење за одличан успех и примерно владање, посебне дипломе за предмете српски као нематерњи језик, словачки језик и техничко и информатичко образовање; дипломе наставничког већа за предмете историја, хемија и физика 19. Патрик Даничек је носилац Вукове дипломе, добио је уверење за одличан успех и примерно владање, посебну диплому за предмет српски као нематерњи језик, географија и хемија и дипломе наставничког већа за предмете историја, биологија и математика 20. Владимир Трпка је носилац Вукове дипломе, добио је уверење за одличан успех и примерно владање, посебну диплому за предмет српски као нематерњи језик, географија и техничко и информатичко образовање и дипломе наставничког већа за предмете математика, физика, словачки језик, физичко васпитање и музичка култура 21. Јурај Суђи је ученик генерације, носилац је Вукове дипломе, добио је уверење за одличан успех и примерно владање, посебне дипломе за предмет словачки језик, музичка култура и техничко и информатичко образовање и дипломе наставничког већа за предмете историја, ликовна култура и евангеличко - лутерански веронаук словачке евангеличке цркве а.б.