Образовно-васпитни рад

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2013./2014. ГОДИНЕ

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013./2014. ГОДИНУ

Ове школске године ученици наше школе су учествовали на бројним такмичењима и постигли изузетан успех. Више

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.ГОДИНУ

Школа ради по календару који је прописан Правилником о школском календару за основнe школe са седиштем на територији АП Војводине за школску 2013./2014. годину, који је донео Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице. Овим правилником утврђује се време остваривања образовно - васпитног рада у току школске 2013/2014. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине. Више

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ

У основној школи „Јан Колар“ у Селенчи, у четвртом разреду изводе се огледни часови из свих предмета. Огледне часове држе професори предметне наставе. Циљ одржавања огледних часова је упознавање ученика са професорима предметне наставе, који ће им предавати у петом разреду.Више