Projekt Aktivan raspust - zadovoljna deca

V ramci projektu Aktivan raspust – zadovoljna deca, pod patronátom Sekretariátu pre šport a mládež a v organizácii ZŠ Jána Kollára a Mládežníckej asociácie PLAY, v Selenči bol organizovaný turnaj v malom futbale pre pionierov v dvoch vekových kategóriách: pre deti vo veku 8 až 11 rokov a pre deti vo veku 12 až 15 rokov. V prvej kategórii súťažili 4 futbalové skupiny a v staršej vekovej kategórii 6 ekíp. Boli to deti zo škôl z Deronja, Vajsky, Plavnej, Báča a Selenče.
Viac než 90 detí na tomto turnaji malo zabezpečenú šťavu a občerstvenie a každá ekipa mala aj kreatívne dielne o fair play-i a tímovej práci. Každá škola, ktorá sa turnaju zúčastnila dostala jednu futbalovú loptu.
Vyhodnotenie turnaja v mladšej kategórii:
1.miesto – Bač
2.miesto – Nesalomljivi (Plavna);
3. Galaxy Team (Selenča)
V staršej kategórii:
1.Šmekeri (Selenča) ;
2.miesto – Deronje (Deronje);
3.miesto – Cicosmacosi (Vajska)
Pre fair play boli odmenené ekipy Nesalomljivi z Plavnej a ekipa Deronje z Deronja.
Najlepší strelec: Veljko Mršić z Báča
Brankár: Krstić Nemanja z Báča
Hráč: Milinović Vukašin z Báča

Starší
Strelec: Rastislav Ďurčiansky zo Selenče
Brankár: Marko Drača z Vajsky
Hrač: Milić Lazar z Deronja
Prvé miesta boli odmenené pohárom a medailami, kým ostatné tímy dostali diplom a ďakovný list.
Organizátori majú nádej, že sa tento turnaj stane tradičným letným turnajom pre pionierov.