Projekt Jeden celkom obyčajný školský deň

Realizácia projektu pod názvom Jeden celkom obyčajný školský deň, ktorý financovala Ekumenická humanitárna organizácia v Srbsku prebiehala posledný deň v prvom polroku, teda 23.12.2013.
Naplánované a zrealizované sú nasledovné aktivity:
1. Hranie piesní Đelem, đelem a Nad Selenčou na metalofóne .
2. Výtvarné aktivity, v ktorých žiaci kreslili na témy Kultúra a obyčaje a Rozdielnosť a tolerancia.
3. Športové aktivity, v rámci ktorých sa hrali volejbal a vybíjaná.
4. Kvíz na tému - Koľko viem o svojej obci?
Prostriedkami projektu je zabezpečený príbor pre výtvarnú kultúru, tenisky, metalofóny a pre desiatich žiakov odchod na klzisko do Nového Sadu.
Cieľom projektu bolo zosilniť vzťahy medzi žiakmi, rešpektovanie rozdielov,  desegregácia, ako aj zapájanie žiakov rómskej národnosti do aktivít školy a zvýšiť povedomie o interkulturálnosti a tolerancii žiakov slovenskej a rómskej národnosti.