ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ
Ове школске године смо по други пут реализовали пројекат Професионална орјентација, у којем су учествовали ученици 7. и 8. разреда заједно са својим разредним старешинама и психологом школе. Циљ пројекта је откривање властитих интересовања ради лакшег одабира средње школе. Активности су реализоване кроз разне активности на ЧОС-евима. Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ
Школске 2013/2014 године формиран је тим за Здравље деце. Активности које су спроведене у току ове школске године су следеће:
-присуствовање на едукативном семинару у оквиру пројекта „Васпитање за здравље деце“, који је спровео Институт за јавно здравље Војводине под покровитељством Градске управе за здравство града Новог Сада. Семинар је одржан 28. јануара 2014. Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА-ШБН
Чланови овог тима су реализовали активности које су произилазиле из пројекта Школа без насиља. У школи је активно радио Вршњачки тим, Форум театар и Ученички парламент. Као начин решавања конфликтних ситуација између осталог користила се техника медијације. У Дневнике рада евидентиране су напомене о понашању ученика, као и у свеску евиденције насилних ситуација.Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
Овај тим је формиран услед укључивања школе у пројекат са Општином Бач- Образовна инклузија Рома. Улога чланова тима је била да кроз разне активности родитељи ромске деце схвате важност похађања школе, тј. да их редовно доводе-шаљу у школу, да им се повећа свест о неопходности одржавања хигијене и да децу у школу шаљу чисту, у чистој обући и одећи. Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДC НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2013-2014. ГОДИНЕ
У ДС су укључени сви ученици школе.
Одржано је 4 састанка, на којима је:
- Изабран одбор ДС
- Усвајање годишњег програма рада ДС
- Припрема беџева и поклона за прваке
- Договор о активностима током Дечје недеље Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА
Вршњачки тим је формиран од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Свако одељење има два представника, укупно броји 16 ученика. Чланови Вршњачког тима су ученици које су изабрали ученици њиховог одељења. Активности тима усмерене су на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације. Више

СЕМИНАР ЗА УЧЕНИКЕ ПОСВЕЋЕН ЈАНУ ЧАЈАКУ
Под геслом Испробајмо филмски занат, дана 2. новембра 2013. У ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу реализован је 5. семинар за ученике основних школа.
2013. године обележава се 150 година од рођења писца Јана Чајака, стога је циљ семинара био приближити ученицима живот и стваралаштво овог писца и уједно упознати ученике са филмским занатом, као и опробати се у овом занату. Више