Projekt - Profesionálna orientácia

Projekt PO organizuje Ministerstvo osvety a vedy republiky Srbsko a GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit).
V našej krajine, podobne ako aj v susedných štátoch, jestvovali určitési kroky, ale nie aj organizovaný prístup k profesionálnej orientácii žiakov na prechode zo základnej do strednej školy. Týmto spôsobom by sa malo začať organizovane pracovať so žiakmi na profesionálnej orientácii.
Do tohto projektu by sa mali zapojiť všetky školy v Srbsku, a tak sa aj naša škola zúčastnila seminára, ktorý prebiehal od 23. do 25. augusta 2012 v Novom Sade. Prítomní boli triedni učitelia 7. a 8. ročníka a psyhologička. Okrem toho sa seminára zúčastnili aj predstaviteľky nacionálnej služby pre zamestnávanie z Nového Sadu.
Model projektu PO charakterizujú tri celky:
- 5-fázový koncept PO: (1) spoznávanie seba, (2) informácie o zamestnaní, (3) profesionálne cesty, (4) skutočné stretnutia, (5) rozhodnutie o voľbe povolania.
- Význam vzťahu k zamestnaniu: mladí nielenže sa informujú o povolaní, ale by sa mali aj priamo zapojiť a naučiť sa niečo z reálneho života
- Výuka PO a skutočné stretnutia ako individuálny proces učenia.
Témy PO sa spracúvajú na hodinách triednickej, občianskej výuky, ale aj na hodinách slovenského, srbského, anglického a nemeckého jazyka a môžu sa uplatniť aj na iných, napr. na hodinách výtvarnej výchovy.
Aby sa ľahšie sledoval tento projekt, ako aj postupné rozhodnutie o výbere školy, každý žiak dostal jedno portfólio, kde si zapisuje a dokumentuje všetko, čo je potrebné.
Marína Melichová