Sikavimaski inkluzija e Rromenđi

O projekto Sikavimaski inkluzija e Rromenđi realizuin trin ministerijumurja:
Ministerijumo sastimasko,Ministerijumo sikavimasko thaj Ministerijumo bućako thaj socialno politikako.Inćaripe pale realizacija kale projektosko obezbedime si e donacijava savi dija DILS(inzaripe unapredime uslugengo po lokalno niveli),gavermento republikako Serbijako e lovenca save dija po udžilipe e Themeski banka.E guverna Bač si inđarimatari kale projektosko.Kale projektova si učharde efta kotora: inkluzija rromane čhavorrenđi ando sikavimasko sistemo,jekhimasko kvaliteto sikavimasko savorrenđe,cîknjaripe đindosko čhavorrengo save mećen e škola, ačhavipe segregacijako, te rešilpe problemo diskriminacijako, implementacija rromane čhibjako ande sikavne thana thaj te ćerelpe lokalno akciono plano palo sikavipe saveja e rromane čhavorra avena integrišime ando sikavimasko sistemo.Projektosko ciljo Sikavimaski inkluzija e Rromenđi si,te majlačarel o sikavipe gajda, te ćerelpe majpozitivno trujalipe, ande save e čhavorra kamena te ramosarenpe ande sikavne thana,kaj dobina kvalitetno sikavipe prilagodime lenđe kamavimasa thaj šaimasa.Kava projekto direktno ažutil e čhavorren rromane nacionosko a indirektno ažutil e bijandimataren rromane čhavorrengo,gadžikane čhavorren,bućarnen ande sikavimaske ustanove sar vi lokalno korkorroortuipe.