Športová

OBECNÉ ZÁVODENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V STOLNOM TENISE

Základná škola Jána Kollára zo Selenče bola 30. 09. 2011 hostiteľkou ostatným základným školám obce Báč v rámci obecného závodenia v stolnom tenise. Žiaci sa závodili skupinovo po traja v jednej skupine s jednou zámenou. Výsledky závodenia v rámci mužských ekíp sú nasledovné: prvé miesto obsadila ekipa so Selenče, druhé miesto zaujali šikovní chalani z Báča a na tretie miesto sa umiestnili chlapci z Báčskeho Nového Sela. V rámci ženských ekíp najúspešnejšie boli dievčence z Báča, k druhému miestu sa dobojovali dievčence z B. N. Sela a na trietie miesto sa umiestnili dievčatá z Plavny. Žiaci zo ZŠ z Vajskej tohto roku neúčinkovali, ale pevne veríme, že o rok sa aj oni zúčastnia takéhoto závodenia.