САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Наша школа сарађује са бројним институцијама:
• СО Бач
• Библиотека – Селенча (иницирати да почне са радом)
• Библиотека – Бач (организовати заједничке посете и усмеравати ученике да самостално посећују ову институцију)
• Библиотека – Бачки Петровац (организовати заједничке посете и усмеравати ученике да самостално посећују ову институцију)
• Играоница у Бачком Петровцу – за децу ометену у развоју
• Дом здравља Бач (организовати системске прегледе и стручна предавања од стране лекара)
• СУП (стручна предавања о безбедности у саобраћају, о насиљу у школама, надгледању ради безбедности ученика)
• ГСЗС – Братислава
• АСП
• Седиште за људска права у Братислави
• Словачка амбасада
• Пријатељи деце Војводине и Србије Више

СТИЦАЊЕ НОВИХ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИДЕЈА
10. априла нашу школу посетила су четири педагога из Словачке Републике из ОШ Рудолфа Дилонга из Трстене: директорица школе Магдалена Змарзлакова, васпитачица Ана Смиткова, професорица математике и физике Моника Соколовска и учитељ разредне наставе Мартин Рагала. Више

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Огледни час из словачког језика у трећем разреду одржан је 10. децембра 2013. године, код учитељице Татиане Раго. На часу су присуствовали: родитељ, мајка једног детета из разреда, и психолог школе, Кристина Шустер. Час је протекао успешно, ученици су били активни на часу.
И у будуће, родитељима се пружа могућност да присуствују на часу, сваког десетог у месецу!

ПОСЕТА МИНИСТРА ДУШАНА ЧАПЛОВИЧА
У недељу 20. октобра 2013. године oсновну школу Јан Колар посетила је тројчлана делегација, министар просвете, науке, истраживања и спорта Словачке републике Душан Чаплович, амбасадор Словачке републике Јан Варшо и председница НССНМ у Србији Ана Томанова-Маканова. Више

ИЗУЗЕТНА ПЕДАГОШКА САРАДЊА
Педагошка сарадња између Словачке и Србије траје и стално се активира уз напоре и кроз нова искуства. У мају 2013. студенти са Педагошког факултета Универзитета Коменског из Братиславе, посетили су нашу школу и присуствовали настави. Више