Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi

V dňoch od 14. do 19. augusta r. 2011 v Báčskom Petrovci prebiehal piaty tábor Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi. Tábor slávnostne otvorila predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr.bSvetlana Zolňanová. Projekt financoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a organizátor projektu bola Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Jedni z účastníkov boli aj žiaci vyšších ročníkov Základnej školy Jána Kollára zo Selenče. Naši žiaci sa tam zoznámili a kamarátili so žiakmi z Rumunska (Nadlak), ako aj so žiakmi zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
Žiaci boli ubytovaní v žiackom domove, kde sa naplánované aktivity aj uskutočnili. V rámci projektu bol pre žiakov prichystaný bohatý rad zaujímavých aktivít. Jedna z nich bola obchádzka a oboznámenie sa so znamenitosťami Báčskeho Petrovca. Žiaci navštívili Galériu Zuzky Medveďovej, Slovenské vojvodinské divadlo, najstarší dom v Petrovci. Navštívili výstavu Spolku petrovských žien, Zlaté remeslá, Ahoj, kde sa zoznámili so starými remeslami, tkáčku, kde mohli vidieť, ako sa tká na krosnách. Žiaci sa zúčastnili v robení a vo vychutnávaní sladkostí, ktoré sa podávali na svadbách - barančience. Mnohí sa mohli vyskúšať v príprave starých jedál ako čo sú rezance, halušky, geľadine, pirohy, ktoré žiakom veľmi chutili. Prípravu starých jedál mali na starosti výborné kuchárky z našej osady. Niektorí žiaci sa tu naučili vyšívať, hačkovať, štrikovať. Naučili sa robiť kvietky pre veniec pre mladuchu. Jedna žiačka bola oblečená do selenčského kroja s vencom. Bolo tu miesta i pre ľudovú pieseň, ktorú si žiaci zaspievali pod vedením profesora hudobnej kultúry. Jeden deň bol určený pre odchod na kúpalisko do Maglića.
Žiaci sa domov vrátili plní dojmov, pekných zážitkov, a získali aj nové priateľstvá.
Učiteľka: Anna Petrášová