Резултати такмичења за школску 2013./2014. годину

23. новембар –Радијско такмичење рецитатора
Учествовали су следећи ученици:
Јана Трусина (V разред), Златко Клиновски (VI разред), Викторија Фачара (VII разред),
Кармена Ковач (IV разред)

Децембар- ликовна колонија Маковичка (“Makovička”)
Учествовали су следећи ученици: Кристина Крајчик (VII разред), Викторија Фачара (VII разред), Изабела Гашпаровски (VII разред) у области вајарства, сликарства и цртања.

Децембар- „Светосавље и наше доба“ у Новом Саду
Учествовали су ученици наше школе
26. јануар –„Свети Сава и ја“ у Бачу
3.место: Јасмина Газафи (V разред)
3. место: Драгана Јовановић (V разред)
2. место: Јана Трусина (V разред)
1. место: Алена Алекси (VI разред)
3. место: Викторија Фачара (VII разред)
1. место: Јурај Суђи (VIII разред)
2. место: Паулина Частван (VIII разред)

8. фебруар – Општинско такмичење из физике у Вајској
3. место: Мартина Ралбовски (VII разред)
2. место: Паулина Частван (VIII разред)
3. место: Кристина Ковач (VIII разред)

На такмичењу су учествовали и следећи ученици :
Патрик Малина ( VI разред ), Деина Мандач (VI разред ), Игор Чапанда (VII разред ).
Никосе од ових ученика није пласирао на даље такмичење .

22. фебруар – Општинско такмичење из енглеског језика у Плавни
На такмичењу су учествовали Мартин Швец (VIII разред) и Маргарет Сабо (VIII разред), али се нису пласирали даље .

1. март –Општинско такмичење из математике у Селенчи
На општинском нивоу :
2. место: Сара Шкабла (IV разред)
3. место: Јозеф Киш (IV разред)

1. место: Филип Чапанда (V разред)
1. место: Ервин Болф (V разред)
2. место: Карла Гашпаровски (V разред)
3. место: Викторија Частван (VI разред)
2. место: Стефан Добош (VII разред)
2. место: Владимир Трпка (VIII разред) .
Учествовали су и Рихард Кочонда (III разред), Стефани Медоварски (III разред), Матеа Проводовски (IV разред ), Златко Клиновски (VI разред), Деина Мандач (VI разред), Игор Чапанда (VII разред) али се нико од њих није пласирао даље.

5. март – Литерарни конкурс „Шта може лепа реч“
3. место: Кристина Ковач ( VIII разред )

Литерарни конкурс „Јан Колар“ у Прагу
1. место: Паулина Частван

8. март – Општинско такмичење из хемије у Бачу
На такмичењу су учествовали, али се нису пласирали даље следећи ученици: Дајана Хајек (VII разред ), Франтишек Прокопец (VII разред), Кристина Крајчик (VII разред), Ксенија Чус (VII разред), Патрик Даничек (VIII разред), Анка Киш (VIII разред ) и Паулина Частван (VIII разред ).

15. март –Општинско такмичење из биологије у Бачком Новом Селу
3. место: Паулина Частван (VIII разред) - није се пласирала на Регионално такмичење

На такмичењу су учествовали Филип Чапанда (V разред), Карла Гашпаровски (V разред), Јана Трусина (V разред), Алена Алекси (VI разред), Викторија Частван (VI разред), Златко Клиновски (VI разред), Клаудија Алекси (VII разред), Франтишек Прокопец (VII разред), Мартина Ралбовски (VII разред), Владимир Газафи (VIII разред), Патрик Даничек (VIII разред).

15. март – Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања у Бачком Новом Селу
У категорији Инжењерска техника:
1. место: Маријан Частван (V разред) – пласирао се на Међуопштинско такмичење
2. место: Ервин Болф (V разред) – пласирао се на Међуопштинско такмичење
3. место: Изабела Гашпаровски (VII разред) – није се пласирала на Међуопштинско такмичење

22. март – Општинско такмичење из историје у Плавни
На такмичењу су учествовали Павел Јаворник (VI разред), Павел Частван (VI разред) и Игор Чапанда (VII разред), али се нико није пласирао даље.

23. март –Општинско такмичење из географије у Вајској
2. место: Павел Частван (VII разред) – пласирао се на Регионално такмичење .
2. место: Игор Чапанда (VII разред) - пласирао се на Регионално такмичење .
3. место: Владимир Трпка (VIII разред) – није се пласирао на Регионално такмичење .
На такмичењу је учествовао и Патрик Даничек (VIII разред ).

28. март – Општинско такмичење у малом фудбалу у Бачу
Такмичењу су присуствовали следећи ученици:
Мирослав Молнар, Миша Салијевић, Велибор Јеротић, Игор Жјак, Павел Пажитнаји, Денис Малина, Владимир Газафи, Стефан Раго, Стефан Добош, Диониз Мандач. Нису се пласирали на даље такмичење.

29. март - Библијска Олимпијада у Старој Пазови
1. место: Кармена Ковач (IV разред)
1. место: Викторија Частван (VI разред)
Учествовали су и следећи ученици: Кристина Ковач (VIII разред), Ирена Алекси (VIII разред) и Паулина Частван (VIII разред).

31. март – Општинско такмичење рецитатора у Бачу
На Зонско такмичење се пласирала:
Јана Трусина (V разред)
На такмичењу су учествовале и следеће ученице: Михаела Пап (IV разред), Кармена Ковач (IV разред) и Драгана Јовановић (V разред).

4.април - Међуопштинско такмичење из српског језика као нематерњег у Новом Саду
3. место: Патрик Дањичек (VIII разред) - пласирао се на даље такмичење.

На Републичко такмичење су се пласирали следећи ученици :
Изабела Гашпаровски (VII разред) и Анка Киш (VIII разред).
На такмичењу су учествовали Вања Боцка (VII разред), Мартина Ралбовски (VII разред), Игор Чапанда (VII разред), Игор Жјак (VIII разред) и Владимир Трпка (VIII разред) али се нису пласирали на даље такмичење.

4.април – Општинско такмичење позоришних представа
Ученици наше школе се нису пласирали на Зонско такмичење.

05. април - Међуопштинско такмичење из словачког језика у Пивницама
3. место: Ивона Золњан (V разред) – није се пласирала даље
3. место: Патрик Малина (VI разред) – није се пласирао даље
2. место: Јурај Суђи (VIII разред) – пласирао се на Републичко такмичење
3. место: Мартин Швец (VIII разред ) - пласирао се на Републичко такмичење
Дајана Хајек (VII разред) није освојила ни једно место, али се пласирала на Републичко такмичење.
На такмичењу су учествовали и Јана Трусина (V разред), Филип Чапанда (V разред), Ервин Болф (V разред), Деина Мандач (VI разред), Тијана Шаволт (VI разред), Патрик Дањичек (VIII разред).

7. април – Општинско такмичење „Шта знаш о здрављу?“ у Бачу
Такмичиле су се и следеће ученице: Михаела Ана Полиак (VIII разред), Ивона Каша (VIII разред ), Вероника Шошкић (VIII разред).

12. април - Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају?“ у Селенчи
На регионално такмичење су се пласирали следећи ученици:
Јасмина Газафи (V разред) у Б категорији
Даниел Дањичек (VI разред) у Б категорији
Валентина Дурандзи (V разред) у Б категорији
Велибор Јеротић (VIII разред) у Ц категорији
Анка Киш (VIII разред) у Ц категорији
Вероника Шошкић (VIII разред) у Ц категорији

Укупно је учествовало 8 ученика:

Четворо ученика у Б категорији :
Филип Чапанда (V разред)
Јасмина Газафи (V разред)
Даниел Дањичек (VI разред)
Валентина Дурандзи (V разред)

Четворо ученика у Ц категорији:
Велибор Јеротић (VIII разред)
Мартин Швец (VIII разред)
Анка Киш (VIII разред)
Вероника Шошкић (VIII разред)

13. април - Регионалнo такмичење из техничког и информатичког образовања у Новом Саду
На такмичењу су учествовали Маријан Частван (V разред) и Ервин Болф (V разред), али се нису пласирали на Републичко такмичење.

13. април – Регионално такмичење из географије у Новом Саду
На такмичењу су учествовали Павел Частван (VII разред) и Игор Чапанда (VII разред), али се нису пласирали на Републичко такмичењe

11. мај - " 53. Фестивал деце Војводине " у Бачкој Тополи
Чланови оркестра „Zvončeky“ су се пласирали на Републичко такмичење .

11. мај – Регионално такмичење Шта знаш о саобраћају? у Новом Саду
На такмичењу су учествовали, али се нису пласирали на Републичко такмичење следећи ученици:

Трoje ученика у Б категорији:
Јасмина Газафи (V разред)
Даниел Даничек (VI разред)
Валентина Дурандзи (V разред)

Трoje ученика у категорији Ц :
Велибор Јеротић (VIII разред)
Анка Киш (VIII разред)
Вероника Шошкић (VIII разред)

23. мај – Републичко такмичење из словачког језика у Бачком Петровцу
На такмичењу су учествовали: Јурај Суђи (VIII разред), Мартин Швец (VIII разред) и Дајана Хајек (VII разред).

30. мај – Републичко такмичење из српског као нематерњег језика у Новом Саду
3. место: Анка Киш (VIII разред)
На такмичењу су учествовали и Патрик Даничек (VIII разред) и Изабела Гашпаровски (VII разред).

1.јун - Републичко такмчење оркестра у Земуну
Чланови оркестра „Zvončeky“ освојили су 2. место.