Запослени у школи

УПРАВА ШКОЛЕ
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ: Катарина Врабчењак, проф. од 01.08.2014.
(од 28.05.2014. до 31.07.2014. в.д. директор школе Катарина Врабчењак, проф.)
ПСИХОЛГ ШКОЛЕ: Кристина Шустер
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: Марија Шипка
ПРАВНИК ШКОЛЕ: Ана Кеслер

НАСТАВНО ОСОБЉЕ:

1. Маријана Частван I a

2. Ана Колек  I б

3. Ана Петраш II а

4. Рената Суђи II б

5. Ана Турчан III а

6. Кветослава Швец-Кочонда III б

7.Татиана Мандач IV а

8. Наташа Клиновски IV б

9. Данијел Врабчењак –специјално одељење

10. Власта Гашпаровски-продужени боравак

11. Марина Мелих V а (проф.биологије)

12. Данијела  Бађонски V б (проф. словачког језика и књижевности)

13. Владислава Ловас VI а (проф. словачког језика и књижевности)

14. Јурај Суђи VI б (проф. музичке културе)

15. Самуел Витез VII а (проф.физичке културе)

16. Тереза Трусина VII б (проф. српског језика и књижевности)

17. Штефан Јоха VIII а (проф.техничког и информатичког образовања)

18.Мишко Болф VIII б (проф.ликовне културе)

19.Марија Шимудварац (проф.енглеског језика)

20.Душанка Ћурковић (проф.хемије)

21.Ана Валент (веронаука)

22.Марија Трусина(веронаука)

23. Игор Милин(веронаука)

24. Ана Чапанда (математика)

25. Светлана Киш (српски језик)

26.Мартина Трусина(енглески језик, математика)

27. Андреа Ројка(енглески језик, математика)

28.Петер Верле  проф.физичког васпитања

29. Мариа Грна (немачки језик)

ПОМОЋНА СЛУЖБА

Ана Бујзаш, Ана Раго, Кристина Покопец, Катарина Трусина, Марија Чапеља, Павле Пецник