Историја школе

Основна школа “Јан Колар” у Селенчи је основана одлуком Команде места Оџаци 1944. године. Кратко време је била четвороразредна школа да би одмах постала шесторазредна. Прва генерација која је завршила потпуну основну школу у Селенчи била је 1955./56. године. Због малог броја ученика следећа генерација је завршила основну школу у суседним местима. Од школске 1957./’58. године школа ради као потпуна осмогодишња основна школа. До школске 1963./’64. године је било само по једно одељење а од те школске године по два одељења, сем школске 1965./’66. када су спојена два одељења у осмом разреду.

Школа је уписана у судски регистар Трговинског суда у Новом Саду Решењем број Фи. 1682/90, од 06. јула 1990. године, у регистарски уложак број:1-2158. Радило се у пет школских зграда дислоцираних у селу. Од 1962. године основна школа ради у новој школској згради. Од 1966. године почео је са радом и дечји вртић са децом најстаријег предшколског узраста. Од школске 1997./’98. године у школи раде одељења за децу ометену у развоју а од школске 2005./2006. и одељење продуженог боравка.