Предметна настава у четвртом разреду

За ученике 4. разреда су у првом полугодишту били организовани часови предметне наставе ради упознавања ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у петом разреду. Сваки наставик је дужан да реализује предметну наставу по два пута у току школске године, односно једанпут у току полугодишта.

У првом полугодишту је сваки од наставника реализовао један угледни час у 4.а  и  4.б разреду.

Часови су били успешни и за ученике занимљиви. Сваки наставник се трудио да ученицима разумљиво презентује градиво. На часовима су наставници користили разне облике рада,  наставна и техничка средства и смењивале су се разне активности. Ученици су били активни  и сарађивали су са наставницима.

Часовима су присуствовале директорица и психолог школе.