Стручно усавршавање –Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Према плану стручног усавршавања у данима од 11.03. до 13.03.2016. у нашој школи реализован је семинар под називом  Мултимедијални садржаји у функцији образовања. Учесници семинара су освојили практична знања која ће примењивати у наставном процесу.