Тимски рад и планирање = успешна школа

 У дане викенда 20. и 21. фебруара о.г. у нашој школи одржан је семинар под називом Тимски рад и планирање = успешна школа. Циљ семинара био је обучити запослене за квалитетно планирање свих аспеката рада као предуслов успешности школе. Акценат је стављен и на обуку запослених за коришћење законских и подзаконских аката. Учесници семинара су добили 16 сати стручног усавршавања.