ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У складу са здравственим препорукама установа примењује следеће мере ради спречавања ширења инфекција:

 

 

-редовно одржавање школског простора: проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице;

-прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа;

-редовно снабдевање течним сапуном тоалета, учионица и трпезарија;

-подстицање ученика на прање руку;

-препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;

-не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду;

-употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;

-планирати часове одељенског старешине  у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;

-препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења;

-планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;

-поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе;

-у оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања.