Покренимо нашу децу

Обуком учитеља нижих разреда почео је да се реализује програм ”Покренимо нашу децу“, који има за циљ увођење свакодневне 15-о минутне  физичке активности у основним школама за ученике од првог до четвртог разреда.  Пројекат је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Српским савезом професора физичког васпитања и спорта, а под покровитељством компаније ”Књаз Милош“.

Разлози за покретање пројекта леже у статистици која каже да је свако четврто дете у Србији гојазно, свако пето има лоше држање тела, док је 70 % деце недовољно физички активно. Пројектом је обухваћена цела територија Србије и споводи се кроз обуку учитеља разредне наставе. Из сваке школе је  обуку прошао један учитељ који је након тога био дужан да стечено знање пренесе колегама и уједно постаје координатор овог програма у својој школи.

У нашој школи координатор овог програма је учитељица Татјана Мандач. Програм је био представљен на седници Стручног већа која је била одржана 22.02.2017. године. Седници су присуствовале учитељице нижих разреда и продуженог боравка, директор и психолог школе.  Са реализацијом програма се почело у марту.