Предавања за ученике четвртог и шестог разреда

У оквиру теме Безбедност у саобраћају ученици четвртог и шестог разреда од септембра прате предавања од стране полиције из Бача. То су едукативне презентације, које се реализују једном месечно на часу одељенског старешине. Обрађују се теме Безбедност у саобраћају, Полиција у функцији грађана, Насиље као негативна друштвена појава и слично. Ученици су на часовима активни, показују велико интересовање за теме.