Прикупљање старог папира

У суботу, 17.09.2016. у нашој школи је организована еколошка акција прикупљања старог папира. Циљ догађаја је подизање еколошке свести ученика и наглашавање потребе за рециклажом, као и пропаганда рада у тимовима. С намером да ученици прикупе што више старог папира и да буду што више мотивисани, договорено је да ће разред који сакупи највећу количину папира бити награђен. Ученици су се потрудили и сакупљено је 3,250 кг папира. Највише папира су сакупили ученици из 8.а разреда,  526 кг.

Овај догађај је био успешан и у наредном периоду ће бити организоване сличне акције како би се и даље у нашој школи развијала и одржавала еколошка свест ученика.