Ученици као едукатори

Тим за заштиту деце од насиља у сарадњи са пројектним тимом написали су пројекат под називом Вршњачка едукација у превенцији насиља. Овај пројекат је финансијски подржао Покрајински секретаријат за спорт и омладину.Ученици осмог и седмог разреда разреда су едуковали ученике старијих разреда наше школе као и ученике основних школа у Бачу и Вајској – тамо ће да буде тек у другом полугодишту. Пројекат су реализовали следећи ученици: Кармена Ковач, Марина Сабо и Мануела Стјепановић, ученице осмог разреда и Сара Гашпаровски, Рихард Кочонда, Магдалена Кања, Мартин Малина и Павел Павлињи, ученици седмог разреда.  У пројекат је био укључен и Форум театар. За пројекат су биле задужене Ана Чапанда, Ана Петраш, Марија Шимудварац, Душан Валент и Кристина Ђурчјански. У првом полугодишту су реализоване две а за друго полугодиште су остале још две радионице.Циљ пројекта је да ученици науче да препознају насиље, како да се заштите  и како да помогну ономе ко је жртва насиља као и самом насилнику.