УЧЕШЋЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТУ

Наша школа је одабрана  као једна од десет школа на територији целе Србије да учествује у пројекту „Подршка образовању социјално депривиране деце и младих у Србији“ у организацији Екуменске хуманитарне организације -ЕХО из Новог Сада. У оквиру пројекта је учествовало десет ученика старијих разреда и три средњошколца, који су били ученици наше школе.Oвим ученицима је обезбеђена бесплатна ужина током целе школске године а сваки ученик је добио и пакет школског прибора. За ученике као и за родитеље су биле организоване радионице помоћу којих им је презентована важност образовања, хигијенске навике, мотивација за учење и остале теме. За ученике, који су имали потешкоће у учењу су били организовани допунски часови. Сви учесници пројекта, ученици и родитељи су били веома задовољни што им је школа на овај начин помагала и пружала подршку.