Dejiny školy

Základná škola Jána Kollára, s vyučovacou rečou slovenskou, je jedinou vzdelávacou ustaňovizňou v Selenči.
Škola bola vybudovaná roku 1962 a nosí meno známeho slovenského básnika a národovca Jána Kollára.
Začiatky výchovno - vzdelávacej práce zaznamenávame ešte v roku 1768 a prvá generácia maturantov osemročné školenie skončila v školskom 1955/56 roku.
Selenča je rodiskom známeho slovenského dolnozemského spisovateľa Jána Čajaka ml., ktorého otec, Ján Čajak st., určitú dobu pôsobil v Selenči ako učiteľ a venoval sa vzdelávaniu selenčských žiakov.