Rozprávka o domčeku na polianke

Divadelný krúžok Základnej školy Jána Kollára hosťoval v Pivnici 11. 10. 2019 roku. Školskí divadelníci sa predstavili žiakom tamojšej základnej školy divadelnou hrou Rozprávka o domčeku na polianke autora Františka Čečetku a v réžii Anny Kolekovej a Terezy Žjakovej. 2. 11. 2019 školskí divadelníci hosťovali v Novosadskom rozhlase v Štúdiu M. Divadelnú hru predviedli recitátorom a ich prednášateľom v prestávke pred vyhodnotením na 46. Rozhlasovej súťaži recitátorov. Po ukončení predstavenia divadelný súbor si pozrel film Vládkyňa zla v Arene.Obe hosťovania sa vydarili a divadelníci sa spokojní vrátili domov. Tohto roku si školský divadelný krúžok cestovné trovy zabezpečil prostredníctvom projektu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pomoc poskytli aj rodičia divadelníkov, Miestne spoločenstvo Selenča a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. MOMS Selenča zaplatil vstupenky do kina. Vedúce divadelného krúžku ďakujú všetkým za pomoc.      

 

Správu napísala Anna Koleková.