Deň zdravej výživy

Deň zdravej výživy sme si pripomenuli 16. októbra. Žiaci a učitelia si obliekli červené, zelené alebo žlté tričká. V ten deň si všetci žiaci priniesli nejaké ovocie, ktoré nám žiaci parlamentu neskoršie pripravili a ponúkli v školskej jedálni.

Tento deň je dôležitý na  propagovanie zdravého životného štýlu, zdravej  rôznorodej  a pravidelnej výživy, ktorá je jedným z  najdôležitejších faktorov pre zdravie žiakov.