XI. žiacky seminár v Báčskom Petrovci

2. novembra 2019 prebiehal XI. žiacky seminár v Báčskom Petrovci. Téma seminára bola Komiks – podpora vyučovania a kreativity žiakov. Po privítaní žiaci boli rozdelení do skupín. Každá skupina mala vytvoriť komiks na základe ľudovej povesti. Po úspešnej práci nasledoval obed. Nechýbala ani obchádzka gymnázia a galérie Zuzky Medveďovej. Žiaci navštívili aj Spolok petrovských žien. Po návrate do školy žiaci sa trochu zahrali a pobavili. Všetci účastníci boli odmenení ďakovným listom a darčekom. Na seminári sa zúčastnili aj žiačky našej školy Margareta Kaňová, Stefania Kaňová a Monika Trusinová v sprievode profesorky slovenčiny Edity Povolnej Kmeťkovej.

 

Monika Trusinová 8.b