Pažljivko pre prvákov

Dňa 13. 11. 2019  prvákov navštívil predseda Obce Báč Borislav Antonić. Privítala ho riaditeľka školy Katarína Vrabčeniaková a triedna učiteľka Tatiana Mandáčová. Predseda obce sa krátko prihovoril a rozdelil prváčikom  knihy Pažljivko pozná premávkové pravidlá a k tomu aj omaľovanku o základných pravidlách, ktorých sa treba pridržiavať v doprave.