Orchestrík ZŠ Jána Kollára

Orchestrík ZŠ Jána Kollára sa v druhej polovici roka 2019 zúčastnil na nasledovných vzácnych udalostiach:

•  15.6.2019 v Silbaši hral na podujatú Čaro višien;

• V dňoch 14. až 23.7.2019  sa zúčastnil na Tábore pri mestečku  Párnica na Orave v Slovenskej republike;

• Časť Orchestríka sa v spolupráci s KUS Jána Kollára v dňoch 26.-29.7.2019 zúčastnil na 29. Folklórnych slávnosti pod Osobitnou v Slovenskej republike;

• V dňoch 10. 11.8.2019 vystupoval na SNS v Báčskom Petrovci;

• 8.9.2019 v spolupráci s MOMS v Selenči hral na programe Festivalové spomienky;

• 14.9.2019 v spolupráci s KUS Jána Kollára vystúpil na kultúrno-umeleckom programe Pomaly sa blíži ku jeseni;

 • 20.9.2019 vystúpil na Duchovnom koncerte v rámci manifestácie Dni europského dedičstva v Báči;

• 21.9.2019 otváral koncert detských súborov v rámci manifestácie Dni europského dedečstva v Báči;

• 26.9.2019 vystúpil na podujatí Europský deň jazykov v Belehrade;

• 17.10.2019 vystúpil v rámci oslavy výročia našej školy;

• 19.10.2019 slávnostne podčiarkol svojou účasťou podujatie 75 rokov Hlasu ľudu v štúdiu M v Novom Sade;

• 14,11. 2019 hral na podujatí Deň dedninských žien v Báči;

• 19.11.2019 hral na podujatí Deň detí a Deň proti násiliu nad deťmi v Báči;

• 22..11. .2019 absočvoval Výchovný koncert v rámci - Dňa školy v Svätom Petre;

• 9.12.2019 spieval na podujatí Winter fest v Novom Sade.