Kultúrne dedičstvo starých Grékov

Dňa  19. novembra 2019 na Základnej škole Jana Kollára v Selenči  prebiehala realizácia projektu Kultúrne dedičstvo starých Grékov. Projekt realizovali žiaci 7. ročníka v rámci  voľnej aktivity  Každodenný život v minulosti.  Cieľ projektu bol sprítomniť kultúru starovekého Grécka a jej vplyv na  kultúru až podnes.

V realizácii projektu bola uskutočnená korelácia medzi nasledovnými predmetmi: dejepis, srbský jazyk, hudobná, výtvarná kultúra a  informatika. Život v starom Grécku žiaci sprítomnili divadelným prednesom  z Homerovho spevu Iliada, gréckou hudbou,výkresmi gréckých bohov, maketami gréckych chrámov, vypracovaním prezentácie, odevom, zvykmi a stravou. Žiaci pracovali  samostatne. Pri zbieraní informácii používali internet, encyklopédie a inú literatúru. Pracovali v skupinách, robili makety, obliekali bábky, maľovali vázy a  na konci si pochutili na ovocí a šťave, ktorá bola charakteristická pre starých Grékov.

Ukážková  hodina vo vyšších ročníkoch bola realizovaná u profesorky dejepisu Márie Majtanovej Kukučkovej.