Medzinárodný deň znížovania rizika prírodných katastrof

Dňa, 13.10.2019, sme si pripomenuli Medzinárodný deň zníženia rizika prírodných katastrof. Mimovládna organizácia Karitas spolu s dobrovolným hasičským društvom zo Selenče prezentovala verejnú hodinu na ktorej prítomní mohli vidieť ukážkový výcvik hasenia ohňa. Na tomto podujatí zúčastnil sa aj predseda obce, predstavitelia mimovládne organizácie Karitas, členovia dobrovolného hasičského društva, riaditeľka školy, učitelia a všetci žiaci našej školy.