ZÁPIS PRVÁKOV

Prebieha zápis detí narodených 01. 03.2013 - 28. 02. 2014 do PRVEJ triedy základnej školy.

Rodičia týchto detí môžu kontaktovať školu na mail: skola@jan-kollar.edu.rs a telefonický: 064 8511905(riaditeľka), 069 5700212(psychologička) každého pracovného dňa od 10 do 13h.