Škola bez násilia - od násilia ku kamaráteniu

Základná škola Jána Kollára v Selenči sa stala nositeľkou projektu Od násilia ku kamaráteniu. Podpora pre realizáciu tohto projektu zabezpečená je v rámci projektu „Pružanje unapređenja usluga na lokalnom nivou - DILS”, ktorý realizuje Vláda Republiky Srbsko, Ministerstva školstva a vedy, prostriedkami Svetovej banky/ Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj, IBRD Pôžička číslo 7510 YF. Projekt štartoval v apríli 2010 a končí sa v júni roku 2011. V rámci neho boli realizované rôzne aktivity.
V prvej fáze sa uskutočnilo:
- prezentovanie projektu v partnerských školách (Plavna a Pivnica)
- prezentovanie materiálov dielní a realizácia dielní
- školenie zamestananých
- oboznamovanie sa s pravidlami
- kúpil sa počítač, digitálny fotoaparát a športová výbava (stôl pre stolný tenis, lopty, promotívny materiál)
Počas prvej fázy bola realizovaná dielňa a konzultantkami boli: riaditeľka školy Svetlana Zolňanová, psychologička Tatiana Topoľská, učiteľky Mária Grňová a Ivana Žišková. Dielne boli pre všetkých zamestnaných v škole a ich cieľom bolo vypracovať rôzne plány, stanoviť pravidlá a formovať tímy.
V druhej fáze boli realizované nasledovné aktivity:
- prezentovanie Fórum teatra v partnerských školách a to v Plavne a Pivnici 24.04.2011. Za Fórum teater boli zodpovedné profesorky triedneho vyučovania Anna Petrášová a Vlasta Folťanová. Dôležitú úlohu mali žiaci vyšších ročníkov, ktorí sa vyskúšali ako herci v rôznych rolách. Základom bola interakcia medzi hercami a obecenstvom, úloha hercov bola tá, že danú konfliktnú problematiku riešovali a stvárnili dramatizáciou. Ku riešeniu konfliktov sa prichádzalo spoločne, obecenstvo sa pripájalo, dávalo svoje námety, mohli si aj zahrať rolu, ktorá sa im pačila a určiť iný sled situácie.
- Športové aktivity: v Pivnici 1. 04. 2011,
v Plavne 8. 04. 2011
a 21. 04. 2011 v Selenči.
Každá škola mala na úvod pripraviť priliehavý program. Najdôležitejšie je to, že sa žiaci počas týchto aktivít priatelili, čo aj bolo prvoradým cieľom.
V rámci športových aktivít v Selenči zahral sa stolný tenis, volejbal a futbal. Volejbalový a stolnotenisový zápas bol priateľský, nešlo o výhru, ale predovšetkým o priatelenie. Boli utvorené dve zmiešané skupiny pozostávajúce zo žiakov partnerských škôl.

Dôležité je pripomenúť, že 21. 04. 2011 Selenču navštívil predseda APV Dr. Bojan Pajtić, ktorý prišiel na štadión FK Kriváň pri príležitosti otvárania nových tribún a prezliekární. Spolu s predsedom obce Báč Mr. Tomislavom Bogunovićom prestrihli červenú šnúru a dali do použitia novovystavaný objekt. Po úvodnom a symbolickom kopnutí lopty Dr. Bojana Pajtića na ihrisku FK Kriváň si sily zmerali domáci klub a futbalový tím Školy bez násilia.