Žiacke prace

PRÁVO DIEŤAŤA

Každé dieťa na svete má svoje detské práva. Ale ako je právo dieťaťa, tak aj dieťa musí vedieť že má aj svoje povinnosti a nie len práva. Právo dieťaťa je, že má právo sa hrať chodiť do školy, lekárovi, kamarátiť sa a iné zaujímavosti, ktoré deti majú z toho radosť. Právami dieťaťa sa zahŕňa ochrana násilia, zneužívania, zanedbávania, tríznenia a iné, ktoré škodí deťom pre ich zdravie a vývin. Niekedy to deti vedia aj zneužiť a svojich rodičov obťažujú a vyhrážajú sa im, keď im niečo nedajú po vôli. Vtedy rodič stráca svoju úlohu rodiča.

Mám pravo na slobodu vzdelávania

V dnešnom čase máme možnosť a právo na učenie sa  vzdelávanie čo v minulosti nebolo vždy prípadom. Vybavené školy, dobrí učitelia a moderné technické pomôcky nám v učení veľmi pomáhajú. Mám právo v škole učiteľov sa spýtať čo nerozumiem alebo čo ma zaujíma. Doma mám počítač a mám to právo používať ho v učení ako aj na hry a zábavu. Rodičia tiež tomu prispievajú, tým že ma podporujú v právach a nezaťažujú rôznymi záväzkami doma. V celom svete nie je rovnaká situácia.

Detské práva

Každé dieťa má právo, aby bolo zdravé a aby pravidelne chodievalo k lekárovi. Ale žiaľ Bohu to je veľmi ťažko zrealizovať v chudobných štátoch, ako čo je napríklad v  Afrike. Tam sú deti hladné a ochorievajú na rôzné choroby, je tam nehygienické prostredie, horúce dni a nieto nadostač pitnej vody...

Detské práva

Kde bolo, tam bolo žili tam detské práva. Mali pekné mestečko. Jedného dňa sa detské práva vybrali do nášho sveta. No, nebolo to také krásne. Našli tam nejaké problémy a tak detské práva za ali pracovať. Uvediem vám jeden príklad.